Astek konferencija Beograd
Druga nacionalna konferencija ASTEK sa međunarodnim učešćem

Online konferencija

Studijska produkcija
  • 05. novembar 2020.
  • +381 (11) 3079-582, astek@pmplus.rs
DRUGA NACIONLNA KONFERENCIJA ASTEK

Predavači konferencije

STRANICA U PRIPREMI
Prof. dr Ljubica Konstantinović

Medicinski fakultet u Beogradu
Zavod za rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović, Beograd
Prof. dr Zoran Komazec

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Klinika za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata KC Vojvodine
Prof. dr Dragomir Stamenković

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Univerzitet u Beogradu
Dr Andrej Savić

Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Doc. dr Ivana Arsenić

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Univerzitet u Beogradu
Sanja Denić

OŠ Miodrag Matić
Beograd
Mirjana Lazor

ŠOSO Milan Petrović
Novi Sad
Branislav Popović

Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Fakulteta tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Siniša Suzić

Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Fakulteta tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Edvin Pakoci

Alfanum u Novom Sadu
Jelena Sučević

Department of Experimental Psychology
University of Oxford, United Kingdom
Tamara Jakovljević

Sensor technologies, Jožef Stefan
International postgraduate school, Ljubljana, Slovenia
Nikola Krstić

Anora, Inkubator tehničkih fakulteta
Beograd
Milovanović T. Malešević J.

Zavod za rehabilitaciju Dr. Miroslav zotović
Beograd
Druga nacionalna konferencija ASTEK sa međunarodnim učešćem

Tehnologija u podsticaju psihomotornog razvoja dece i kvaliteta života osoba sa invaliditetom

  • 05. novembar 2020.
  • +381 (11) 3079-582, astek@pmplus.rs