Astek konferencija Beograd
Druga nacionalna konferencija ASTEK sa međunarodnim učešćem

Online konferencija

Studijska produkcija
  • 05. novembar 2020.
  • +381 (11) 3079-582, astek@pmplus.rs
DRUGA NACIONLNA KONFERENCIJA ASTEK

Organizatori konferencije

Društvo defektologa Srbije
Kosovska 8/1
11 000 Beograd

www.defektolozisrbije.org

Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

Bulavar kralja Aleksandra 73
11 000 Beograd

www.etf.bg.ac.rs

Fakultet tehničkih nauka
Univerziteta u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 6
21 000 Novi Sad

www.ftn.uns.ac.rs

PM plus d.o.o.
Profesionalni kongresni
organizator

22. oktobra 8a
11 080 Beograd

www.pmplus.rs

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Univerziteta u Beogradu

Visokog Stevana 2
11 000 Beograd

www.fasper.bg.ac.rs

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Beograd, Sokobanjska 13
11 000 Beograd

www.rehabilitacija.rs
Druga nacionalna konferencija ASTEK sa međunarodnim učešćem

Tehnologija u podsticaju psihomotornog razvoja dece i kvaliteta života osoba sa invaliditetom

  • 05. novembar 2020.
  • +381 (11) 3079-582, astek@pmplus.rs